• image
 • image
 • image

Legislatie

Pentru legislatia completa si detalierea fiecarei legi in parte dati Click AICI

 • 31. Codul Penal.
 • 30. Legea nr. 678/2001 pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane.
 • 29. Hotararea nr. 268 din 14 martie 2007 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448 / 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 • 28. Ordonanta de urgenta nr. 14 din 7 martie 2007 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 448 din 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 • 27. Legea nr. 448 din 18 decembrie 2006 - privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 • 26. Legea nr. 45 din 8 februarie 2006 - privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
 • 25. Hotararea nr. 197 din 9 februarie 2006 - privind aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum si in domeniul asistentei sociale a persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost si persoanelor victime ale violentei in familie si a finantarii acestor programe
 • 24. Hotararea nr. 1764 din 22 decembrie 2005 - privind actualizarea alocatiei sociale cuvenite adultilor nevazatori cu handicap grav si accentuat, precum si a indemnizatiei lunare cuvenite adultilor cu handicap grav si accentuat, altii decât nevazatorii
 • 23. Hotararea nr. 1175 din 29 septembrie 2005 - privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013
 • 22. Ordonanta nr. 51 din 25 august 2005 - pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
 • 21. Legea nr. 35 din 22 martie 2005 - Aprobarea OG 6/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 54 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 102/1999
 • 20. Ordinul nr. 216 din 17 februarie 2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitatii de transport cu metroul si cuantumul acestei gratuitati pentru persoanele cu handicap accentuat si grav si pentru asistentii personali sau insotitorii acestora
 • 19. Legea nr. 343 din 15 iulie 2004 - pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap
 • 18. Ordonanta de Urgenta nr. 30 din 31 ianuarie 2004 - Modificarea OUG 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute în legi speciale
 • 17. Hotararea nr. 373 din 4 august 2003 - pentru stabilirea documentelor justificative si a modalitatii de decontare privind taxa pentru abonamentul la curentul electric pentru nevazatorii cu handicap grav
 • 16. Legea nr. 239 din 6 iunie 2003 - pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
 • 15. Hotararea nr. 503 din 24 aprilie 2003 - pentru indexarea intervalelor de venituri pe baza carora se stabileste contributia lunara de intretinere datorata de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora, aflate in institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap
 • 14. Hotararea nr. 329 din 20 martie 2003 - pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap
 • 13. Ordonanta nr. 14 din 30 ianuarie 2003 - privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
 • 12. Ordin nr. 794 din 7 octombrie 2002 - aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal
 • 11. Ordin nr. 726 din 1 octombrie 2002 - Criteriile pentru stabilirea gradului de handicap pentru adulti si aplicarea masurilor de protectie speciala
 • 10. Ordin nr. 725 din 1 octombrie 2002 - privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora
 • 9. Legea nr. 519 din 29 iulie 2002 - pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • 8. Ordinul nr. 79 din 19 iulie 2002 - privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere in institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap, pe baza caruia se stabileste contributia de intretinere datorata de persoanele cu handicap asistate sau de sustinatorii legali ai acestora
 • 7. Hotararea nr. 427 din 7 mai 2001 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap
 • 6. Ordin nr. 649 din 25 aprilie 2001 - privind aprobarea Normativului pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000
 • 5. Ordonanta de Urgenta nr. 102 din 30 iunie 1999 - Protectia speciala si încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • 4. Legea nr 57 din 9 iunie 1992 - privind incadrarea in munca a persoanelor handicapate
 • 3. Legea nr 53 din 1 iunie 1992 - privind protectia speciala a persoanelor handicapate
 • 2. Hotararea nr. 480 din 11 iulie 1991 - privind acordarea unor reduceri de tarife pentru calatoria pe calea ferata
 • 1. Hotararea nr. 610 din 25 mai 1990 - privind acordarea unor drepturi nevazatorilor


 

onglink