• image
  • image
  • image
aspv logo despre

ASOCIATIA ,,SPERANTA SI VIS IMPLINIT’’
Asociatie infiintata in anul 2009

  Asociatia ,,Speranta si Vis Implinit’’ este o organizatie non-guvernamentala, non profit.
  In dorinta de a creea o lume mai buna am decis sa infiintam aceasta asociatie. Am denumit-o ,,Speranta si vis implinit’’ pentru ca se adreseaza celor care soarta i-a prejudiciat de o viata normala si incercam sa daruim o clipa de fericire si speranta tuturor copiilor si persoanelor victime ale traficului de fiinte umane, ale violentei si celor cu dizabiliati motorii.

 "SPERANTA SI VIS IMPLINIT"
poz1 despre noi

Misiunea asociatiei

     Participarea la cooperarea intre natiuni prin realizarea si promovarea unor actiuni comune pentru si dedicate persoanelor supuse violentei, ale traficului de fiinte umane.  

     Promovarea si apararea drepturilor persoanelor cu dizabilitati motorii, organizarea de excursii, tabere, vizite la obiective turistice si alte activitati social culturale, pentru si dedicate persoanelor cu dizabiliati motorii.

poz2 despre noi


poz3 despre noi

Scopul asociatiei

     Sprijinirea victimelor traficului de persoane, ale violentei, abuzurilor,cetateni romani, in scopul asigurarii de servicii potrivite nevoilor acestora: consiliere psihologica, asistenta sociala, asistenta juridica, suport material.  

     Identificarea asociatiei la nivel local si national ca asociatie distincta ce promoveaza obiective ce urmaresc dezvoltarea increderii in fortele proprii, includerea si participarea persoanelor cu deficiente motorii in viata sociala, sprijiniea oricaror initiative in crearea si dezvoltarea unor centre de recuperare pentru persoane cu dizabilitati motorii.

     Desfasurarea de actiuni ce urmaresc facilitarea recuperarii si reintegrarii in familie si comunitate, daca acestea sunt in interesul copilului, femeilor, persoanelor cu dizabilitati sau altor grupuri vulnerabile ce au facut obiectul unor actiuni de trafic de fiinte umane.

Domenii de activitate:

     Initierea si dezvoltarea de servicii sociale si asistenta juridica ce vor fi puse la dispozitie de specialisti prin intermediul asociatiei ,Sperantasi Vis Implinit’’ ce vor urmari: repunerea copilului in drepturile garantate atat moral cat si prin lege – dreptul la reabilitare, protectie sociala, asistenta medicala, dreptul la protectie impotriva oricaror forme de violenta, dreptul la familie, educatie, si prevenirea traficului de persoane. 
Informarea, consilierea, si indrumarea persoanelor cu dizabilitati motorii pentru a asigura participarea acestora la viata activa a comunitatii din punct de vedere economic, social si cultural.

DESPRE POZ

Alte domenii de activitate:

     Cooperarea cu autoritati straine, privind stabilirea de reguli si proceduri adecvate si agreeate de statul roman in scopul plasarii minorului in centre de asistenta de specialitate apartinand asociatiei "Sperantasi Vis Implinit" sau altor centre partenere ale acesteia, pana la inceperea si in timpul procedurilor de repatriere.  

     Organizarea de excursii, tabere, vizite la muzee si alte activitati social culturale pentru si dedicate persoanelor cu dizabilitati motorii, initierii si organizarii de actiuni de recreere si socializare ale acesora, colaborarea cu institutii implicate in asistenta speciala, autoritati centrale si locale, servicii si institutii publice, persoane fizice, organizatii nonguvernamentale nationale si internationale.

 

Beneficiari:

  Copiii, femeile si persoanele victime ale traficului de fiinte umane, copiii si persoanele cu dizabilitati motorii, inclusi in scoli normale sau centre speciale de invatamant, in centre de ocrotire si asistenta speciala, copiii spitalizati si/sau netransportabili.

     Asociatia "SPERANTA SI VIS IMPLINIT" prin scopul, obiectivele, logistica materiala, umana, financiara, prin aceste activitati de interes public desfasurate, urmareste dezvoltarea activismului civic, ajutorului umanitar si filantropic, dezvoltarea comunitara si dezvoltarea sociala.

 

Motto-ul Asociatiei "Speranta si vis implinit" este "DARUIESTE FERICIRE!".

 

onglink